Cleaning products

Country: Denmark
Language: EN DA
Customer: Esbjerg Kommune
Number: 7720862
Publication date: 13-02-2018
Source: TED
Deadline: 32 days
Descripition in original language
Tags: washing and cleaning products electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Esbjerg Kommune
   Torvegade 74
   Esbjerg
   6700
   Denmark
   Telephone: +45 76161443
   E-mail: alikn@esbjergkommune.dk
  2. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  3. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Genudbud på køb af rengøringsmidler, rengøringsrekvisitter, tekstilvaskemidler og maskinopvaskemidler til doseringsanlæg


   2. Main CPV code:
    39830000, 39525800, 39800000, 39822000, 39830000, 39831300, 39831400, 39831600, 18935000, 39831000, 39831200, 39831210, 39832100
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Esbjerg Kommune udbyder på vegne af KomUdbud et EU-udbud på køb af rengøringsmidler, rengøringsrekvisitter, tekstilvaskemidler og maskinopvaskemidler til doseringsanlæg. Udbuddet er opdelt i to delaftaler - rengøringsmidler og rengøringsrekvisitter er én delaftale og tekstilvaskemidler og maskinopvaskemidler til doseringsanlæg er én delaftale.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: yes
   6. Total value of the procurement:
    Value
  2. Description
   1. Title:

    Delaftale 1 - Rengøringsmidler og rengøringsrekvisitter


   2. Additional CPV code(s):
    39525800, 39800000, 39822000, 39830000, 39831300, 39831400, 39831600
   3. Place of performance:
   4. Description of the procurement:

    Delaftale 1 omfatter køb af rengøringsmidler og rengøringsrekvisitter. I udbuddet deltager følgende kommuner: Esbjerg, Fanø, Fredericia, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Kolding, Lemvig, Middelfart, Odense, Randers, Silkeborg, Svendborg, Aarhus.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Implementeringsplan / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Vurdering og test af rengøringsrekvisitter / Weighting: 40
    Price - Weighting: 40
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
   9. Title:

    Delaftale 2 - Tekstilvaskemidler og maskinopvaskemidler til doseringsanlæg


   10. Additional CPV code(s):
    18935000, 39831000, 39831200, 39831210, 39832100
   11. Place of performance:
   12. Description of the procurement:

    Delaftale 2 omfatter køb af tekstilvaskemidler og maskinopvaskemidler til doseringsanlæg.

    I udbuddet deltager følgende kommuner: Esbjerg, Fanø, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Middelfart, Odense, Randers, Silkeborg, Svendborg.


   13. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Implementeringsplan / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Serviceaftale / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   14. Information about options:
    Options: no
   15. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   16. Additional information:
 3. Section IV
 4. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   The procurement involves the establishment of a framework agreement
  3. Information about electronic auction:
  4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 5. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
   Notice number in the OJ S: 2018/S 006-008784
  2. Information about termination of dynamic purchasing system:
  3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 1. Lot No: 1
  Title:

  Delaftale 1 - Rengøringsmidler og rengøringsrekvisitter


  Lot No: 2
  Title:

  Delaftale 2 - Tekstilvaskemidler og maskinopvaskemidler til doseringsanlæg


 1. Additional information
 2. Procedures for review
  1. Review body
   Klagenævnet for Udbud
   Nævnenes Hus, Toldboden 2
   Viborg
   8800
   Denmark
   Telephone: +45 35291000
   E-mail: klfu@naevneneshus.dk
   Fax: +45 33307799
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

   Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

   Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

   Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

   Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.


   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
   Carl Jacobsens Vej 35
   Valby
   2500
   Denmark
   Telephone: +45 41715000
   E-mail: kfst@kfst.dk
   Fax: +45 41715100
 3. Date of dispatch of this notice
  2018-02-12

Other tenders from Denmark за for this period

Cleaning products Source: TED

Kitchen equipment Source: TED

Kitchen equipment Source: TED

Live plants, bulbs, roots, cuttings and slips Source: TED

Catheters Source: TED