Engineering design services

Country: Denmark
Language: EN DA
Customer: Københavns Lufthavne A/S
Number: 4792525
Publication date: 13-10-2017
Contract value: 938 615 (USD)
Price original: 6 000 000 (DKK)

Source: TED
Descripition in original language
Tags: Engineering services

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Københavns Lufthavne A/S
   Lufthavnsboulevarden 6
   Kastrup
   2770
   Denmark
   Telephone: +45 29249707
   E-mail: lb@lilholmogpartnere.dk
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
   to the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
   Airport-related activities
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Ingeniørrådgivning inden for belægning, afvanding og el.


   2. Main CPV code:
    71320000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    I forbindelse med den generelle renovering af rullevejssystemet på forpladsområdet i Københavns Lufthavn, er det valgt at udskifte den eksisterende asfaltbelægning på rullevej R og S med en ny belægningsopbygning med betonplader.

    Renoveringen vil foregå over en årrække på 4-5 år. Etapeinddelingen og rækkefølge af etaperne fastlægges af Københavns Lufthavn under hensyntagen til bl.a. den operationelle drift og Københavns Lufthavns øvrige projektportefølje. Anlægsarbejdet for etape 1 udføres af entreprenør Aarsleff/Brdr. Hedegaard.

    Det samlede anlægsbudget for hele rullevej R og S er anslået til 145 000 000 DKK.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 6 000 000.00 DKK
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Københavns Lufthavne A/S, Lufthavnseboulevarden 6, 2770 Kastrup.


   4. Description of the procurement:

    I forbindelse med renoveringsarbejdet af rullevej R og S agter Københavns Lufthavne at indgå aftale med en ingeniørrådgiver.

    Kontrakten vedrører udarbejdelse af anlægsprogram og dispositionsforslag for det samlede anlægsprojekt og hovedprojekt for etape 1 i 2018, omfattende rulleveje og skuldrebelægning, samt tilhørende afvandingssysten og el for centerlinjelys. Hovedprojekt for etape 1 udarbejdes i løbende dialog med Aarsleff/Brdr. Hedegaard.

    Derudover vedrører kontrakten projektopfølgning, byggeledelse og fagtilsyn for etape 1.

    Kontrakten vedrører endvidere udarbejdelse af hovedprojekt, udbudsmateriale, projektopfølgning, byggeledelse og fagtilsyn i forbindelse med etape 2, 3 og 4. Etaperne forventes udført løbende med 1 års mellemrum, men kan projekteres i umiddelbart forlængelse af etape 1.

    Det samlede honorar for etape 1-4 forventes at andrage ca. 5-6 000 000 DKK.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 46
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
    Envisaged number of candidates: 4
    Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

    Udvælgelseskriterier fremgår af dokument vedr. prækvalifikationsansøgning.


   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Der henvises til dokument »Prækvalifikationsansøgning«.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Der henvises til dokument »Prækvalifikationsansøgning«.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Der henvises til dokument »Prækvalifikationsansøgning«.


   4. Information about reserved contracts:
   5. Deposits and guarantees required:
   6. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
   7. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:

   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Negotiated procedure with prior call for competition
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-26
   Local time: 12:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
   Date: 2017-11-08
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   DA
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Udbudsdokumenterne findes under følgende ID på den i punkt I.3) nævnte url: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/, TN907881A.

  Ansøgere skal i forbindelse med afgivelse af anmodning om prækvalifikation udfylde dokumentet:

  »Prækvalifikationsansøgning«, der er vedlagt udbudsmaterialet som skabelon.

  Hvis der er flere egnede ansøgere end det i punkt II.2.9) anførte, vil ordregiver udvælge baseret på ansøgernes oplysninger, jf. »Prækvalifikationsansøgning« punkt 4.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Klagenævnet for Udbud
   Nævnenes Hus
   Viborg
   8800
   Denmark
   Contact person: 8800
   Telephone: +45 35291095
   E-mail: klfu@erst.dk
   Internet address: http://www.klfu.dk
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Klage skal indgives til klagenævnet inden bestemte frister. Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i klagenævnet inden 20 dage fra dagen efter ordregivers underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Andre klager skal være modtaget i klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregivers bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Mere udførlig beskrivelse kan findes på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Klage skal indgives til klagenævnet inden bestemte frister. Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i klagenævnet inden 20 dage fra dagen efter ordregivers underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Andre klager skal være modtaget i klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregivers bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Mere udførlig beskrivelse kan findes på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside.


   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
   Carl Jacobsens Vej 35
   Valby
   2500
   Denmark
   Contact person: 2500
   Telephone: +45 41715000
   E-mail: kfst@kfst.dk
   Internet address: http://www.kfst.dk
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-10-11

Other tenders from Denmark за for this period

District heating Source: TED

Construction work Source: TED

Guidance and counselling services Source: TED

Planting and maintenance services of green areas Source: TED

Grounds maintenance services Source: TED